Ristiriitatilanteet monikultturisessa työympäristössä

 

14.2.2018, klo 8.00-12.00, Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki, Topelius sali

 

Työpaikan ristiriitatilanteet vaikuttavat koko henkilöstöön ja sen hyvinvointiin. Ratkaisemattomina ne näkyvät työmoraalin laskuna, poissaoloina, negatiivisena käyttäytymisenä ja työpaikan ilmapiirin tulehtumisena.  Konflikteilla on myös suora vaikutus työtuloksiin.

Monikulttuurisessa työyhteisössä konfliktitilanteille on tyypillistä, että niihin joudutaan usein tahtomattaan. Tilanteiden taustalla ovat erilainen kulttuuritausta ja arvomaailma, jotka näkyvät henkilökemioissa, kommunikoinnissa, erilaisissa käsityksissä työstä, työtavoista, johtamistavasta, ajankäytöstä, naisen asemasta jne.

Kulttuuritausta vaikuttaa myös siihen, miten konflikteihin suhtaudutaan, miten tilanteissa käyttäydytään ja miten niitä selvitetäään.

Valmennuksen tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään konfliktien taustalla olevat kulttuurierot, analysoimaan omaa käyttäytymistään ja kehittämään toimintamalleja ristiriitatilanteisiin.

Pääteemoja:

- Mikä on konflikti, onko se ainoastaan negatiivinen asia?

- Yleisimpiä reagointitapoja konfliktitilanteissa

- Tunne itsesi ja oma toimintatapasi ristiriitatilanteissa: omien toimintatapojen 

  analysointi - "emme näe asioita sellaisina kuin ne ovat, vaan sellaisina kuin itse

  olemme".

 

Kulttuurienväliset konfliktit

 

- Arvomaailma ja sen vaikutus käyttäytymiseemme

- Minä vai me?

- Johtamistyylien erot

- Aikakäsitys

- Mies/naisnäkökulma

- Uskonto jne.

 Erilaisia lähestymistapoja ja käytännön ohjeita konfliktien ratkaisemikseksi

 

Valmennuksessa käytetään esimerkkimaina osallistujien ehdottamia kohdemaita.

 

 Kurssin hinta 280 euroa + alv. sisältäen aamupalan.

Sitovat ilmoittautumiset: 14.1.2018 info@returnticket.fi

Kurssi on mahdollista tilata myös yrityskohtaisena tai verkkokurssina.

 

Tervetuloa kurssille