Monikulttuurisen työympäristön haasteet

 

14.3.2018 klo 8.00-12.00, Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Topelius sali

 

Kansainvälinen työympäristö on vaativa monessakin mielessä. Yksi ehkä suurimmista haasteista on, sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä, ymmärtää erilaisesta kulttuurista tulevia ihmisiä, heidän tapojaan, kommunikointityyliään ja tapaansa tehdä työtä.  Eri kulttuurin edustajilla on erilaiset käsitykset mm. ajasta, työmoraalista, ristiriitojen sovittamisesta, esimiehen roolista jne. Kulttuurin taustalla ovat arvot vaikuttavat henkilön asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Kommunikointi ei merkitse välttämättä ymmärtämistä.  Ymmärrys tapahtuu silloin, kun kahdella vuorovaikutukseen osallistuvalla on samat tulkintasäännöt vuorovaikutustilanteessa käytettävistä symboleista - olivatpa ne sitten joko sanoja tai eleitä.

Perustiedot kulttuurieroista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseemme auttavat ymmärtämään sekä työtovereitamme että myös itseämme.

Kurssin tavoitteena on kehittää osallistujien perusvalmiuksia ymmärtää ja hyväksyä kultturien eroavaisuuksia ja huomata oman kulttuuritaustan vaikutus suhtautumisessa muihin ja omaan työhön.

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja:

 

 • - Mitä tarkoitetaan kulttuurilla ja miten se vaikuttaa käyttäytymiseemme?
 • - Mitä on suomalaisuus ja suomalainen arvomaailma?
 • - Kulttuurien yhtäläisyyksiä ja eroja
 • - hierarkian, statuksen ja uskonnon merkitys
 • - esimies-alaissuhteet
 • - naisen asema eri kulttuureissa


Kulttuurienvälinen viestintä:

 

 • - Erilaiset työ- ja tapakulttuurit
 • - Neuvottelutilanteet
 • - Sanallinen ja sanaton viestintä
 • - Pukeutuminen on myös osa viestintää
 • - sähköpostikulttuuri
 • - "Small talk" ja sen väärin ymmärtäminen
 • - Konfliktit monikulttuurisessa työympäristössä

 

Kurssin hinta 280 euroa + alv 24 %. Kurssin hintaan sisältyvät materiaali ja aamupala.  Sitovat ilmoittautumiset  14.2.2018 mennessä info@returnticket.fi. Kurssi on mahdollista tilata myös yrityskohtiasena tai verkkokurssina.

 

Tervetuloa kurssille