Kenelle


Kansainvälisiin lähtevät työntekijät ja heidän puolisonsa. Perhekohtaisessa valmennuksessa myös lapset voivat osallistua valmennukseen soveltuvin osin.

Puolison osallistumista suositellaan, vaikka hän jäisi kotimaahan, koska komennus koskettaa koko perhettä, vaikka asuttaisiinkin kahdessa maassa.

Perhekohtaiset valmennukset voidaan toteuttaa myös kotivalmennuksina, viikonloppuisin tai lähi/verkkko-opetuksen yhdistelmänä.  Lähtövalmennukset voidaan toteuttaa myös ulkomailla yhteistyöverkostomme kautta.


Tavoitteet

Valmennuksen  yleistavoitteena on auttaa kansainvälisiin tehtäviin lähteviä työntekijöitä ja heidän perheitään sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja aikanaan takaisin kotimaahan lisäämällä heidän ymmärtämystään kulttuurieroista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseemme ja antamalla realistista tietoa kohdemaasta ja työskentelystä vieraassa kulttuurissa.

 

Komennuksen onnistumisen kannalta on oleellista, että koko perhe viihtyy. Muuttoa vieraaseen kulttuuriin tarkastellaan koko perheen näkökulmasta;

- töihin lähtevä

- mukana seuraava/kotimaahan jäävä puoliso ja

- eri-ikäiset lapset. 

Valmennukseen sisältyvät tuki- ja neuvontapalvelut koko komennuksen ajan. Puolison osalta voidaan valmennukseen sisältää erillinen uraneuvonta kohdemaassa ja kotimaahan paluun jälkeen.

Kesto 1-2 pv.

Palautteita valmennuksesta

 

"Oli erittäin hyvä kun sai keskustella henkilökohtaisemmistakin asioista ja kun saimme keskustella yhdessä puolison kanssa"

"Hyvä, että tukea voi kysyä myös komennuksen aikana"

"Erityiskiitos poikien huomioimisesta ja heidän mukaan otosta keskusteluun"

"Hyvä, kun voidaan järjestää kotona"

 

Kouluttaja Marja Saviaro

"Mukava, lämmin, avoin, rautainen kokemus"

"Erittäin asiantunteva ja helppo keskustella"

"Erittäin mukava, rento, avoin, helposti lähestyttävä, asiantunteva"