Valmennus ulkomaille muuttaville työntekijöille ja heidän perheilleen

 

 


 

 

16.5.2018 Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki

klo. 8.00-16.00


Kenelle valmennus on tarkoitettu?

 

Kansainvälisiin lähtevät työntekijät ja heidän puolisonsa.

Puolison osallistumista suositellaan, vaikka hän jäisi kotimaahan, koska komennus koskettaa koko perhettä, vaikka asuttaisiinkin kahdessa maassa.

 

Valmennuksen  tavoitteena on auttaa kansainvälisiin tehtäviin lähteviä työntekijöitä ja heidän perheitään sopeutumaan uuteen kulttuuriin ja aikanaan takaisin kotimaahan lisäämällä heidän ymmärtämystään kulttuurieroista ja niiden vaikutuksesta käyttäytymiseemme ja antamalla realistista tietoa kohdemaasta ja työskentelystä vieraassa kulttuurissa.

Käsiteltäviä teemoja:

 -Kulttuuri käyttäytymistämme ohjaavana tekijänä – mitkä ovat keskeisiä

  suomalaisia arvoja?
 
- Miten työ- ja tapakulttuurit eroavat Suomessa ja osallistujien kohdemaissa

- Esimies/alaissuhteet, johtaminen, neuvottelut, palkitseminen, tasa-arvo
- Viestintä, yleinen tapakulttuuri

Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin:

Asian tarkastelu työhön lähtevän, mukana seuraavan puolison ja eri-ikäisten lasten kannalta
– kulttuurishokki käsitteenä
– Miten kulttuusishokki voi ilmetä?
– sopeutumisen vaiheet ja stressinhallintamekanismit
- Kansainvälisissä tehtävissä vaadittavat henkilökohtaiset ominaisuudet

- Miksi komennuksilla epäonnistutaan?

- Muuttoon ja asettautumiseen liittyviä käytännön ohjeita
    

Valmennus räätälöidään huomioiden osallistujien taustat ja kohdemaat.

Valmennus voidaan toteuttaa myös yritys/perhekohtaisena, joiden osalta annamme erillisen tarjouksen.

 

Valmennuksen hinta: Töihin lähtevä 350, mukana seuraava puoliso 300 euro + alv 24 %. Hintaan sisältyvät kahvit ja lounas.

Ilmoitathan, jos tarvitsette majoitusta, pyydämme erillisen tarjouksen Hotelli Arthurista.

Sitovat ilmoittautumiset: 16.4. mennessä info@returnticket.fi

 

Tervetuloa mukaan