Ulkomaankomennukset ovat onnistuessaan sekä ammatillisesti että kokemuksina kasvattavia.  Jokainen tarjottu tehtävä ei välttämättä kuitenkaan sovi työntekijän ja hänen perheensä elämäntilanteeseen.  Rekrytointiprosessi on usein nopea, eikä työntekijällä ole valintatilanteessa useinkaan selvää kuvaa ulkomaankomennuksen haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi lähtijä pysähtyy harvoin miettimään omia henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Epäonnistuminen Kiinassa ei tarkoita välttämättä sitä, että työntekijää ei voi lähettää Saksaan.  Kiina saattoi olla lähtijän elämäntilanteeseen ja henkilökohtaisiin valmiuksiin väärä paikka.  Usein näitä kysymyksiä mietitään lähtövalmennuksessa, jolloin sopimus on allekirjoitettu ja muuttokuorma matkalla.

Kurssin tavoitteena on antaa ulkomaantehtävistä kiinnostuneille ja henkilöstöhallinnosta vastaaville realistinen kuva komennusten haasteista ja mahdollisuuksista hyvissä ajoin ennen tehtäviin hakeutumista, jolloin vähennetään myös virherekrytointien mahdollisuutta.  Valmennuksen avulla lähtijöiden on helpompi suunnitella pitkäjänteisemmin omaa ulkomaankomennustaan.

 

Kurssi sisältää kaikki keskeiset teemat, joita tulisi pohtia ennen lähtöpäätöksen tekemistä

- Onko tämä oikea hetki lähteä?


- Miten puolison työ, entä jos mielekästä tekemistä ei löydy?


- Entä lapset, mitä pitäisi pohtia lähdettäessä matkaan eri-ikäisten lasten kanssa


- Olisiko kahdessa maassa asuminen yksi vaihtoehto ja mitä se vaatii töihin

   lähtevältä ja kotiin jäävältä puolisolta?


- Onko yksin lähtevän mietittävä jotain erityistä?


- Mitä henkilökohtaisia valmiuksia kansainväliset tehtävät vaativat?


- Mitkä seikat vaikuttavat komennuksen onnistumiseen/epäonnistumiseen?

 

Ketkä hyötyvät kurssista?


-Opintonsa loppusuoralla olevat ja kansainvälisistä tehtävistä kiinnostuneet

 henkilöt?
- yritysten henkilöstö
- oppilaitokset
- yritysten henkilöstöjohtamisesta vastaavat


Kurssi muodostuu useista moduuleista, jotka voi suorittaa joustavasti omassa aikataulussa. Harjoitusten ja niistä saatavien palautteiden avulla osallistujat voivat arvioida omia valmiuksiaan ulkomaankomennukselle.  Kurssi on myös erinomainen ennakkovalmistautuminen haastattelutilanteita varten.

Kurssilisenssien hinnat:

- 1-4 henkeä, veloitus/käyttäjä 350 euroa (perheiden osalta 350 euroa koko

   perheeltä)

- Yli 5 henkeä, veloitus/käyttäjä 290

  • Hinnat sisältävät arvonlisäveron

Kurssi on voimassa 6 kk

 

Yritysten/organisaatioiden osalta maksutapana käy myös lasku. Hinta sisältää arvonlisäveron.

Jos teillä on tarve suuremman joukon valmentamiseen, kannattaa harkita edullista yritys/organisaatiolisenssiä.  Otathan yhteyttä, räätälöidään teille sopiva paketti.

marja.saviaro@returnticket.fi