Paluuvalmennus

 

Kotimaahan paluuseen liittyvä ongelmat ovat yllättävyytensä vuoksi usein vaikeampia käsitellä kuin vieraaseen kulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat.  Perheet muuttavat palatessaan tavallisesti tuttuun ympäristöön.  Maailmalle lähdettäessä on jo tiedossa se, että moni asia muuttuu ja ongelmiakin voi tulla. Mutta kotimaahan paluuta, "tuuttuun ja turvalliseen" , pidetään ennakkoon helppona. Moni asia on kuitenkin muuttunut ulkomailla olon aikana. Ulkomaankomennukselle lähdettäessä mukana seuraava puoliso joutuu usein jättämään työnsä. Kotimaahan palattaessa voi olla, että mitään työtä ei ole tarjolla. Jos ulkomaankomennus on kestänyt pidemmän aikaa, Suomeen voi palata perhe, jossa lapsille kotimaahan muutto tarkoittaa muuttamista uuteen kulttuuriin.

Valmennuksen päätavoitteena on auttaa kentältä palaajia sopeutumaan takaisin Suomeen ja omaan työyhteisöön antamalla tietoja poissaolon aikana tapahtuneista muutoksista ja käymällä läpi paluuseen liittyviä psyykkisiä ongelmia.  Valmennuksen toisena tavoitteena on arvioida komennuksen onnistumista ja sitä kautta kehittää yrityksen ulkomaankomennusprosessia. Tuki ja paluun suunnittelu voidaan aloittaa jo kohdemaassa.

Pääteemat:

  1. - Ulkomaankomennuksen arviointi: odotukset ja todellisuus
  2. - Miten ulkomaankomennus muuttaa ammatillisesti ja persoonana?
  3. - Kansainvälisten kompetenssien arviointi
  4. - paluu puolisona
  5. - paluu lasten kanssa
  6. - keinoja sopeutumisen helpottamiseksi
  7. - Suomen työllisyytilanne
  8. - Miten yritys voi parhaiten tukea palaajaa?
  9. - uraneuvonta

 

Valmennus voidaan jakaa useampaan moduuliin ja aloittaa jo kohdemaassa muutama kuukausi ennen kotimaahan paluuta virtuaaliopetuksena.

Marja Saviaron kirjoittama opas "Maailmalta kotiin" julkaistiin heinäkuussa 2015. Kirja kuuluu valmennuspakettiin joko painettuna tai e-versiona.

Valmennusta järjestetään myös yleisvalmennuksina.

 

Lisätietoja: marja.saviaro (@) returnticket.fi

 

.