Lähtö ulkomaille ja paluu

Lähtö ulkomaille ja paluu

Kansainvälistyminen on suuri haaste yrityksille ja kansainvälisiin tehtäviin lähteville työntekijöille. Rekrytointiin, valmennukseen sekä kotimaahan paluuseen ja uudelleen sijoittumiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä henkilöstöjohtamisen alueita. Vieraassa maassa työskentely edellyttää lähtijältä kulttuurisia valmiuksia, sopeutumiskykyä ja vuorovaikutustaitoja. Lue lisää

Perhevalmennus

Mukana seuraavan puolison ja lasten sopeutuminen vaikuttaa ratkaisevasti komennuksen onnistumiseen. Lapsilla paluuongelmat liittyvät usein koulunkäyntiin ja sosiaalisen verkoston uudelleen luomiseen. Lue lisää

Paluuvalmennus

Kotimaahan paluuseen liittyvä ongelmat ovat yllättävyytensä vuoksi usein vaikeampia käsitellä kuin vieraaseen kulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat. Perheet muuttavat palatessaan tavallisesti tuttuun ympäristöön. Maailmalle lähdettäessä on jo tiedossa se, että moni asia muuttuu ja ongelmiakin voi tulla. Mutta kotimaahan paluuta, "tuuttuun ja turvalliseen", pidetään ennakkoon helppona. Moni asia on kuitenkin muuttunut ulkomailla olon aikana. Lue lisää

Ulkomailta Suomeen

Suomeen tulevat yritysten ulkomaalaiset työntekijät käyvät läpi oman sopeutumisprosessinsa. Maamme on melkoinen haaste useimmalle tänne tulevalle. Sekä inhimilliseltä että yrityksen tuloksen kannalta on tärkeää, että myös tänne tulevan ulkomaisen henkilöstön työkomennus onnistuu. Lue lisää

© 2017 Business group. All rights reserved | Design by W3layouts